Google Tour Creator / Örebro, Nygatan

Google Tour Creator / Örebro, Nygatan

Google Tour Creator ger möjlighet att lägga in fotografier i 360-gradersfotografier. Alltså ett perfekt verktyg för att visualisera dåtid eller framtid förutom samtida nutidsrapporter.

För att visualisera flydda miljöer så blir den den givande utmaningen för undertecknad att leta upp exakt position där tidigare fotografer gjort sin dokumentering av stadsrummet.

Google Tours Creator - Örebro Nygatan
Google Tours Creator / Örebro, Nygatan 32

Google Tours Creator
Örebro, Nygatan 32

Benny A