Mapillary och Kvarteret Fåfängan

Mapillary och Kvarteret Fåfängan

Gamla foton kommer att läggas upp i molnet. Processas och länkas. Miljöer från förr byggas upp.

I Örebro ska delar ett stenhus i kvarteret Fåfängas rivas. Dags att fota. De kvarvarande husen kommer vara lämpliga ”ankare” för att i VR/AR-världar för våra städer, kunna placera in sedan länge rivna hus i våra sedan länge försvunna stadsmiljöer.

Stadsmiljöer fotas och byggs idag upp med datorkraft och AI, för att vi enklare ska kunna utforska vår nutid. Självklart verktyg för att skapa underlag för bättre beslut för framtid ingrepp och förändring. Med självklart kommer dessa världar även att expanderas bakåt i tid; vi kommer även kunna koppla in dåtid. Gamla bussturlistor från stadarkivet kommer en dag bli aktuella att gräva fram och läsa in; för att göra de gamla fotona levande med animerade bussarna passerar .De gamla fotografierna kommer att få nytt liv.

Huset mitt i bilden, rivs 2017 Kvarteret Fåfängan Fredsgatan Örebro / Foto Örebro Stadarkiv/Hans Andersson
Huset mitt i bilden, rivs 2017 Kvarteret Fåfängan, Fredsgatan 3, Örebro / Foto; Örebro Stadarkiv/Hans Andersson / Bildnummer: PS-196-0369

 

Huset mitt i bilden, rivs 2017 - Kvarteret Fåfängan Fredsgatan Örebro / Örebro Stadarkiv Bild; PS-198-066
Huset mitt i bilden, rivs 2017 – Kvarteret Fåfängan, Fredsgatan 3, Örebro 1963 / Foto; Örebro Stadarkiv/Gunnar Johnsson Bildnummer PS-198-066

 

Huset mitt i bilden Fredsgatan 3, rivs 2017 - Till höger Café Hörnan Klostergatan 29, Fredsgatan 5 / Foto; Örebro Stadarkiv, Hans Andersson / Bild; PS-196-0321
Huset till vänster i bilden, Fredsgatan 3, rivs 2017 – Till höger Café Hörnan Klostergatan 29, Fredsgatan 5 1970-tal (1973 05<) / Foto; Örebro Stadarkiv, Hans Andersson / Bild; PS-196-0321

 

Mitt i bild; Café Hörnan Klostergatan 29, Fredsgatan 5 / Foto; Örebro Stadarkiv, Fotograf okänd / Bildnr; SBK-D-00341
Mitt i bild; Café Hörnan Klostergatan 29, Fredsgatan 5 / Foto; Örebro Stadarkiv, Fotograf okänd / Bildnr; SBK-D-00341

 

Fredsgatan mot väster från Klostergatan. 1903 / Foto; Örebro Stadarkiv, Åke Barr / Bildnr; HB-047
Fredsgatan mot väster från Klostergatan. 1903 / Foto; Örebro Stadarkiv, Axel Barr / Bildnr; HB-047

 

Jämfört med hur det ser ut idag (20170228) så är allt förändrat – sånär som på huset vi följt i denna sekvens; Fredsgatan 3

 

Klostergatan (24, 27) mot söder från Fredsgatan 1903 / Foto; Örebro Stadarkiv, Axel Barr / Bildnr; HB-112
Klostergatan (24, 27) mot söder från Fredsgatan 1903 / Foto; Örebro Stadarkiv, Axel Barr / Bildnr; HB-112

 

Benny A