En utflykt på långfredagen (30/3 2018) – Varför inte Riseberga klosterruin [wikipedia] strax utanför Fjugesta Örebro län. Ruinerna från ett cistercienklostret [wikipedia] som grundades i slutet av 1100-talet. Klostret var verksamt från åtminstone 1180 till 1534.

  • 1527 : Klostret stängs och dess egendom dras in till staten av Gustav Vasa.
  • 1534 : De sista nunnorna lämnar klostret.
  • 1546 : Klostret ödeläggs av eldsvåda, och byggnaderna brinner ned. Vådeld eller åsknedslag var den troliga brandorsaken. [wikipedia]
1
2
3
4
1

Klostergården – Har även använts som begravningsplats (B)

2

Kapitelsal. Nunnornas officiella samlingslokal (F)

3

Sakristia eller bibliotek (E)

4

Klosterkyrkan (A)

1
2
3
4
Riseberga klosterruin
1

Kapitelsal. Nunnornas officiella samlingslokal (F)

2

Sakristia eller bibliotek (E)

3

Genomgångsrum; rum med ingång till kyrkan. (D)

4

Klosterkyrkan (A)

Detta turistmål kommer troligen om något år att kompletteras med förstärk verklighet (AR). För att visualisera byggnader och kyrka.

1
2
3
4
5
1

Kapitelsal (F)

2

Sakristia eller bibliotek (E)

3

Klostergården (B)

4

Matsal (K)

5

Samtalsrum (I)

Fågelkvitter är den enda sång vi hör numera

1
2
3
4
5
6
1

Samtalsrum (I)

2

Genomgångsrum (H)

3

Kapitelsal. Nunnornas officiella samlingslokal. (F)

4

Sakristia eller bibliotek

5

Genomgångsrum; rum med ingång till kyrkan

6

Klosterkyrkan (A)