Parler français!

Skulle gärna skrivit dessa rader på franska....eftersom det är det jag sitter och pluggar här, på ett café - Vilket man kan ana på mina fotografier i lomo-stil. Lomo innebär ungefär att man bara bränner av ett kort - utan närmare…