Save Our Selves - kan budskapet undgått någon!

Save Our Selves - kan någon ha undgått budskapet. Datumet var den 070707 då det sakta sakta vände. Folk blev slutgiltigt medvetna och förstod att varje liten handling för att spara energi och minimera koldioxidutsläpp gör skillnad.…