Ät mer honung…

Ät mer honung – eller ännu bättre – bli biodlare själv.

Naturen behöver fler bin, och det är inte bara för att det skulle vara extra stort sug efter honung.

Dagens bin är fredligare tack vare ett framgångsrikt avelsarbete, (enligt Sonja Gustafsson, vice ordf. i Sveriges biodlares riksförening, läser jag i DN 2007-07-30.)……..Av dessa hundratals bin fick jag ett riktigt envist bi i håret, 5 sek senare.

”Genom pollineringen spelar bisamhällena en central roll för skördeutfallet i bland annat oldingen av vit- och rödklöver, raps, rybs, bär och frukt. Insekterna sköter helt enkelt om befruktningen bland grödorna… Lyckas man öka antalet biodlingar ger det god utdelning inte minst i rapsodlingen som blir alltmer viktig vid övergången till miljövänligare fordonsbränslen……vissa år kan ökningen bli ända upp till 20%….när det gäller frukt och bär kan genomslaget bli ännu större. Skördarna kan rent av fördubblas om tillräckligt många bin söker efter nektar i fruktträdens blommor” enligt DN 2007-07-30

Sveriges produktion är 3000 ton, Resten importerar vi……….jag bara frågar – VARFÖR ?? Det är ju inte direkt ökendynor vi har utanför husknutarna. Systemfel, någon ? Eller är vi bara bekväma och rädda att bli stungna?

Nu skall iallafall biodlar-näringen gå på offensiven – Ambitionen är till år 2010 öka antalet biodlare från 100 000 till 210 000. Så ett tips kanske är att ta honung i sitt te nästa gång. Inte bara bättre för naturen och hälsan (långsammare socker eller vad det heter) utan ekonomin i stort.

Inslag i SVT – Regionala Nyheter Östnytt
Sveriges Biodlares Riksförbund