LesjöforsSamtida2017

Rio Drop på Bryggeriet i Nora 2018

Bryggeriet Nora / Svensk Konst Nu!

, ,

Sommarutställningen på Bryggeriet i Nora går 2018 under namnet Svensk Konst Nu!
Videoinstallation av den namnkunnige Fikret Atay är utställningens behållning tillsammans installation av nyexaminerade Rio Drop.

Örebro Stad Östra sidan Year 1786

Örebros mellanrum / på ÖLM