Google Tours Creator - Örebro Nygatan

Google Tour Creator / Örebro, Nygatan

För att visualisera flydda miljöer så blir den den givande utmaningen för undertecknad att leta upp exakt position där tidigare fotografer gjort sin dokumentering av stadsrummet.